O nama

Naša misija je da Vas posvećenim pristupom i stručnošću podstičemo, motivišemo i podržimo  da napredujete, usavršavate se i postižete bolje lične i profesionalne uspehe.
 

Puzzle vrednosti

  • Usavršavanje Kroz stručnost
  • Podrška Kroz fokusiranost
  • Inovacija Kroz ideje
  • Posvećenost Kroz razumevanje
  • Jedinstvenost Kroz iskustvo

Imamo ideje i iskustvo  u stvaranju  uslova koji omogućavaju učenje i napredovanje. Idemo zajedno ka transformacionoj promeni u timu i pojedincu, kako bi organizacija bolje i profitabilnije funkcionisala, a pojednici u njoj bili zadovoljni i motivisani za nove izazove.
 

Sjajna organizacija je ona koja je sposobna da se kreativno adaptira na promene sa kojima se suočava, a da i nakon reorganizacije ne zaboravi šta je njen primarni proces i cilj.

 

Usluge koje možemo ponuditi kreiraju se po meri u odnosu na Vaše potrebe i korporativne vrednosti koje Vi negujete, kako bi se unapredio rad pojedinaca, timova i celokupno poslovanje organizacije.
 

Nakon prikupljenih informacija biramo najadekvatniju metodologiju rada kojom ce efekti biti dugoročni i ciljevi najlakše postignuti. Stojimo Vam na raspolaganju u kreiranju inovativnih organizacionih struktura i usluga, podizanju kompentencija kadrova, razvoju i integraciji novih saznanja.
 

Puzzle tim se od osnivanja 2006. godine neprekidno razvija i kreativno adaptira na promene dok zajedno sa sardanicima stvara nove vrednosti.